KLE Board of Management

PRESIDENT:
Shri. S. H. KOUJALAGI, B.Com., L.L.B., Ex-M.P. BAILHONGAL- 591102
VICE-PRESIDENTS:
Shri. S. S. BELAGAVI, Shivaganga, 40, Vishveshwar Nagar, HUBLI.
Shri. M.C. KOLLI, B.A. Jayadev Nagar, HAVERI-581110.
CHAIRMAN:
Dr. PRABHAKAR B. KORE M.P.
VICE-CHAIRMAN:
Shri. ASHOK G. BAGEWADI B.A., B.Com.
MEMBERS:
Shri. Mahantesh M. Kavatagimath
Shri Amit P. Kore B.E. M.B.A.
Shri. Shrishailappa Channappa Metgud B.Com.
Shri. Jayanand M. Munavalli
Shri. Shankaranna Ishwarappa Munavalli
Shri. Basavaraj R. Patil B.A.
Dr. Vishwanath I. Patil M.B.B.S.
Shri. Y.S. Patil M.A. KAS(Rtd)
Shri. Anil Vijayabasappa Patted B.Com.
Dr. Virupaxi S. Sadhunavar M.B.B.S.
NOMINATED FROM THE CATEGORY OF LIFE MEMBERS FOR A PERIOD OF 2.5 YEARS
Shri. Shivanand D. Shiragave MA, B.Ed.
Dr. Mahadev T. Kurani M.Sc. Ph.D
Dr. (Mrs) Sudha A Raddi M.Sc.(N), M.Phil.,Ph.D
BOARD OF LIFE MEMBERS, KLE SOCIETY, BELGAUM
Dr. B.G. Desai M.Pharm.,Ph.D.
Dr.(Smt.) N.S.Mahantshetti M.D.
Dr.Ashok S. Shettar M.E.Ph.D.
Dr. S.S.Goudar M.D.MHPE.
Dr. Mahadev D. Dixit M.S.D.N.B.
Dr. (Mrs.) Preeti Karan Dodwad M.D.S.
Shri Shivanand Dattatray Shiragave M.A.B.Ed.
Dr. Mahadev T. Kurani M.Sc , Ph.D
Shri. Prashant K.Kolhe MA, M.Ed,DSM.
Smt. Sudha A. Raddi M.Sc.M.Phil
Smt. Prakash R. Kadakol B.Sc. MBA
Dr. Sunil S. Jalalpure M.Pharm, Ph.D
Shri. Mahadev S. Baligar M.Sc.M.Ed.
Shri. Prakash C Patil M.Sc. PGDBA.
Shri. Prakash G. Tiwari M.Tech. Ph.D

Comments are closed.